Đấu Sĩ

Đấu sĩ oai phong lẫm liệt,

chịu đòn cực trâu,

xả thân vì chính nghĩa,

chuẩn soái ca

của hệ cận chiến kinh điển!

  • Độ khó:
  • Thao tác: ★★★
  • Công kích: ★★★
  • Phòng Ngự: ★★★★★