Hệ thống nhiệm vụCrasher-Mãnh Chiến sở hữu một hệ thống nhiệm vụ khá là phong phú, mọi người không nên bỏ qua!

1. Nhiệm vụ chủ tuyến: ở bảng nhiệm vụ bên trái, hệ thống sẽ tự động dẫn đường cho bạn thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến có thể nhận được exp, trang bị, v.v.. Sau khi người chơi tạo nhân vật và vào được game, cách nâng cấp nhanh cấp là làm nhiệm vụ chủ tuyến để lên lv và lực chiến.

游戏主界面.png

2. Nhiệm Vụ Vòng: Sau khi người chơi nâng đến cấp 32, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ tạm dừng, và yêu cầu người chơi tự lên đến cấp 33. Lúc này người chơi có thể bắt đầu làm nhiệm vụ tuần hoàn, sẽ nhận được vô số exp và vàng. Số lượng nhiệm vụ tuần hoàn sẽ có giới hạn, được làm mới mỗi ngày, chủ yếu là 10 nhiệm vụ, đi các bản đồ đánh quái;


3. Nhiệm Vụ Hằng Ngày: khi người chơi không biết làm gì, thì nên mở giao diện nhiệm vụ hàng ngày, xem còn có nghiệm vụ nào chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được nhiều exp và điểm cống hiến công hội.

renwu.png


4. Nhiệm Vụ Treo Thưởng: Mỗi ngày có 50 nhiệm vụ treo thưởng, hoàn thành sẽ nhận được nhiều exp và vật phẩm.  Nếu thấy các nhiệm vụ treo thưởng khọng đủ hấp dẫn, người chơi có thể dùng vật phẩm Trân Châu Đêm để làm mới nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu 50 nhiệm vụ treo thưởng đã hoàn thành hết mà người chơi vẫn muốn làm nhiệm vụ, vậy có thể dùng vật phẩm Quyển Treo Thưởng để tăng lần nhiệm vụ treo thưởng. Tân Châu Đêm và Quyển Treo Thưởng có thể nhận được khi đánh quái ngoại ô hoặc mua ở shop.

Screenshot_2016-12-06-13-48-39.png


5. Nhiệm Vụ Chợ Đen: Vượt ai Phụ Bản Nhóm để thu thập các vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu, sẽ nhận được các vật phẩm quý để tăng lực chiến!

Screenshot_2016-12-06-13-49-06.png