Hệ thống PKCrasher có một hệ thống PK phong phú, bao gồm: Đấu Trường, Vòng loại 1V1,3V3, 5V5, Tranh Tài Nguyên ( cấp 30 mở)


Đấu Trường: nằm ở "GamePlay"-"Đấu Trường",  mở cà ngày, người chơi có thể chọn đối thủ để khiêu chiến, quá trình khiêu chiến sẽ tự động hóa hoàn toàn, sau chiến thắng sẽ nhận được huân chương và tăng bậc xếp hạng, huân chương có thể dùng để đổi trang bị và vật phầm quý;  Mỗi ngày có thể miễn phí khiêu chiến 6 lần, hết lượt có thể mua lượt khiêu chiến bằng kim cương khóa.

Screenshot_2016-11-01-14-53-09.png

Screenshot_2016-12-06-14-10-17.png

1V1, nằm ở "GamePlay"→"Vòng Loại"→"1V1", thời gian mờ là 14:00-15:00, 18:00-19:00 hằng ngày, không hạn chế lượt đánh, nhưng mỗi ngày chỉ có 5 lần được tích điểm*2.Sau khi báo danh, hệ thống sẽ sắp xếp đối thủ có lực chiến tương thích; quá trình chiến đấu này đòi hỏi người chơi phải tự đánh, không có auto, người thắng cuộc sẽ nhận được tích điểm (tăng bậc) và Vinh Dự (đổi vật phẩm);

3V3, nằm ở "GamePlay"→"Vòng Loại"→"3V3", thời gian mờ là 13:00-14:00, 20:30-21:30 hằng ngày, không hạn chế lượt đánh, nhưng mỗi ngày chỉ có 5 lần được tích điểm*2.có thể mời bạn bè hoặc hệ thống tự động sắp xếp, chế độ 3V3 cũng đòi hỏi kỹ năng khéo léo của người chơi, không có auto, người thắng cuộc sẽ nhận được tích điểm (tăng bậc) và Vinh Dự (đổi vật phẩm);


5V5, nằm ở "GamePlay"→"5v5", lv30 trở lên được tham gia. thời gian mờ là 21:30-22:30 hằng ngày, không hạn chế lượt đánh. 1~5 người được báo danh, đội ko đủ 5 người sẽ ngẫu nhiên xếp người khác. 1 trận 10 phút, phe điểm nhiều thắng, phe đạt 10000 điểm trước thắng\n4. Đánh thắng đc Điểm Thắng, 1000 Điểm Thắng trở lên thua sẽ trừ điểm. Chế độ 5V5 cũng đòi hỏi kỹ năng khéo léo của người chơi, không có auto. Ngoài ra, trong cảnh sẽ xuất hiện boss, bên nào giết được boss sẽ được nhận kỹ năng cầu nước, tăng hiệu quả! Người thắng cuộc sẽ nhận được tích điểm, hàng tuần dựa vào BXH Guild và cá nhân hệ thống sẽ phát thưởng!

IMG_2187.JPG


Tranh Tài Nguyên, nằm ở "GamePlay"→"Tranh Tài Nguyên". Thời gian mở là 12:00-12:30, 20h-20h30 hằng ngày. Trong cảnh tranh tài nguyên sẽ làm mới rương và boss, kích sát Boss top 5 và đao cuối có thể nhận thưởng lớn, Trong cảnh Tranh Tài Nguyên cũng có thể PK với những thành viên khác Guild; PB Tranh Tài Nguyên sẽ cho ra trang bị cam, trang bị kim, mảnh trang bị, kỹ năng bị động, v.v..

Screenshot_2016-12-06-14-43-55.png