Guild & GuildPlayGuild là nơi tụ hội của những anh tài, hợp sức chiến đấu. Thành viên Guild còn có thể tham gia nhiều cuộc chiến đấu chung, vì dụ như Phụ Bản Guild, Boss Guild.

Screenshot_2016-11-01-14-56-07.png

Hoàn thành nhiệm vụ ngày, tham gia GuildPlay và mở lì xì sẽ nhận được Cống Hiến Guild, có thể dùng để đổi các vật phẩm quý trong Shop Thần Bí. Shop Thần Bí có 3 shop, phân biệt là Shop Guild (thành viên guild đều có thể đổi), Shop Cá Nhân (chỉ có bản thân mình mới có thể đổi) và Shop PB (làm mới theo tiến độ PB Guild, thành viên guild đều có thể đổi). Ngoài ra, Cống Hiến Guild còn có thể dùng để học kỹ năng Guild, tăng thuộc tính nhân vật!

     

     

     

     


                GuildPlay hiện chủ yếu có 2 cách chơi, đó là PB Guild và Boss Guild.

                PB Guild mở cả ngày, người chơi đã vào guild và cấp 30 trở lên có thể tham gia. PB Guild hiện có 11 phụ bản, 2 người trở lên tổ đội báo danh có thể tham gia.

     

     


              Boss Guild mở từ 12:00-24:00, cũng yêu cầu 2-5 người tổ đội tham gia. Chi tiết quy tắc như sau:

              Screenshot_2016-12-06-15-54-52.png


               Hãy cùng anh em guild cùng tham gia tính năng, chinh phục thế giới Crasher-Mãnh Chiến nè!