Hệ thống Báu VậtHệ thống Báu Vật là hệ thống nuôi dưỡng thuộc tính nhân vật, gồm 3 phần chủ yếu: Cánh, Thần Binh và Thời Trang. Không chỉ đem lại vẻ ngoài lung linh cho nhân vật mà còn mang đến nhiều thuộc tính với sức mạnh vô biên!