[BÍ KÍP 3] Vàng từ đâu mà có?!


Trong Crasher có 3 loi tin: kim cương ( kc),kim cương khóa (kck), vàng;


Trong đó kc là loại tiền có được qua Nạp Thẻ;


Kck có thể nhận được qua hoàn thành nhiệm vụ;


Vậy còn Vàng thì sao? Nâng cấp gì cũng cần vàng! Thiếu Vàng quá điiii phải làm sao?!!!!!

1. M! M càng cao thì s lượng Vàng mi gi sinh ra càng cao!

2. Nhiệm vụ tuần hoàn, nv Treo Thưởng cũng là nơi quan trọng để có thêm Vàng!  Tổ đội để có thể nhận được dễ dàng hơn, đồng đội trong cùng 1 kênh giết boss cũng sẽ tính vào thành tích của bạn!

3. Chúc phúc: 1 lần chúc phúc 5 kck, mỗi lần chúc phúc sẽ có 1 số lượng vàng nhất định!


Chúc các bạn có những trải nghiệm lí thú cùng Crasher-Mãnh Chiến!